Wat is een trog?

Een trog is een diepe smalle spleet in de bodem van de oceaan. Zo’n spleet ontstaat door schuivende aardplaten. Wanneer twee aardplaten botsen, gaat vaak een plaat onder een andere plaat door. Een trog ontstaat door een subductie-zone; een zone waar een oceanische aardplaat onder een andere continentale of oceanische aardplaat schuift. Hierdoor kan er dus een spleet in de oceaanbodem ontstaan. Deze spleet wordt dus een trog genoemd. Hier zie je een voorbeeld van het ontstaan van een trog bij Noord-Amerika. Zo’n oceanische plaat die onder een continentale plaat schuift wordt een subducerende plaat genoemd. Zo’n subducerende plaat bevat veel gesteente dat water bevat, omdat het in aanraking is gekomen met de oceaan. Wanneer de subducerende plaat onder een andere plaat schuift, smelt het onderste deel van die plaat door de hitte van de aarde. Omdat het water bevat, smelt het sneller en ontstaat magma. Dit magma verzamelt zich in reservoirs dat achter plaat ligt. Op een gegeven moment zitten de reservoirs vol en is het aardoppervlak de enige uitweg. Hierdoor ontstaat een rij vulkanen (vulkanische boog). Daarom zijn er in de buurt van een trog vaak veel vulkanen te vinden.

 

Marianentrog:

De Marianentrog is de diepste trog die er is. Omdat het een zeer diepe trog is, is het heel donker en koud. De temperatuur is daar slechts een paar graden boven nul. Ook is de druk van de atmosfeer daar door de diepte ruim duizend keer zo groot dan op normaal zeeniveau. Er zijn slechts 2 mensen die zich een weg naar de bodem hebben gevonden van deze trog. Deze mensen hadden weinig gelegenheid om veel onderzoek te doen, daarom is de Marianentrog een mysterieuze plek. Als er meer informatie zou zijn over de microfauna in deze trog, zou wetenschappers kunnen helpen op het gebied van biotechnologie en medicatie. Daarom is een derde persoon van plan om ook af te dalen naar deze trog.